Mitsubishi Team Croatia Forum sadržaj
RegistracijaTražiKako koristiti ovaj Forum?Lista članovaGrupe korisnikaLogin
BBCode vodič
Uvod
Šta je to BB-kod?

Formatiranje teksta
Kako kreirati tekst sa podebljanim, podvučenim ili nakošenim slovima?
Kako promijeniti boju i veličinu slova?
Da li je moguće kombinirati tag-ove?

Citiranje izjava i tekst fiksnih karakteristika
Kako citirati nekoga?
Prikazivanje teksta u vidu koda ili fiksnog teksta

Liste (popisi)
Kreiranje liste bez reda
Kreiranje liste sa redom

Linkanje - kako uspostaviti vezu sa nekim drugim web-siteom
Kako se linkati?

Slike unutar komentara?
Kako ubaciti sliku u komentar

Ostalo
Da li je moguće koristiti osobne tag-ove?

Prijevod
Informacije u vezi prijevoda.


Uvod
Šta je to BB-kod?
BB-kod je promjenjeni HTML kod prilagođen za potrebe foruma. Mogućnost korištenja BB-koda zavisi od toga da li je administrator foruma aktivirao ovu opciju ili ne. Ukoliko je korištenje BB-koda od strane administratora dozvoljeno, ali ga Vi osobno ne želite koristiti, postoji mogućnost njegovog blokiranja u momentu pisanja željene poruke birajući opciju Isključi BB-kod u ovoj poruci. Za razliku od HTML koda od kojeg potiče, tag-ovi su zatvoreni [ ] zagradama. Korištenjem BB-koda moguće je prilagoditi vlastite poruke određujući boju, veličinu, format ...

napomena: Web-masteri koji znaju HTML sigurno neće imati problema u korištenju BB-koda, te ih molimo da nam ne zamjere u nastojanju da što slikovitije objasnimo njegovo korištenje učesnicima foruma koji nisu baš napredni korisnici.

Važno je shvatiti princip korištenja tag-ova (jednostavne naredbe koje će željeni tekst formatirati prema vašim željama) koji je vrlo jednostavan: ono što želite da bude formatirano mora biti unutar dva tag-a, tj. jednog početnog i jednog završnog. Najjednostavniji primjer je primjer podebljanog teksta. Za podebljanje teksta potrebna su nam dva tag-a:
  [b] početni tag za podebljana slova
  [/b] završni tag za podebljana slova
Sve što je potrebno učiniti je ubaciti željenu riječ ili tekst između ova dva navedena tag-a:
npr.[b]Moje je ime šef tamne strane mjeseca...[/b]

Rezultat: Moje je ime šef tamne strane mjeseca...
Napomena:
U prozoru koji vam se otvori kada želite ostaviti svoj komentar već postoje ubačene komande u vidu gumbića (obično iznad polja gdje se upisuje tekst) te vjerujemo da neće biti većih problema pri korištenju BB-koda.
Na vrh

Formatiranje teksta
Kako kreirati tekst sa podebljanim, podvučenim ili nakošenim slovima?
 • Podebljana slova ćeš dobiti ukoliko željeni tekst postaviš [b]ovdje[/b], npr.

  [b]...Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludih, i ja ću za nas osedlati strah,
  A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah...[/b]

  rezultat:
  ...Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludih, i ja ću za nas osedlati strah,
  A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah...
 • Za podvučeni tekst tag-ovi su:[u][/u], npr.:

  [u]...Ne znaš ti, nema oslobodjenih, svaku tišinu mi granata prošara.
  Spašen je taj prvi pogodjeni, a svi su drugi večni taoci košmara... [/u]

  rezultat:
  ...Ne znaš ti, nema oslobodjenih, svaku tišinu mi granata prošara.
  Spašen je taj prvi pogodjeni, a svi su drugi večni taoci košmara...
 • Tekst sa nakošenim slovima (italic / kurziv) se dobije pomoću tag-ova [i] [/i], npr.

  [i]Gospodar muha, ljubavnik kurvi i kraljica[/i]

  Gospodar muha, ljubavnik kurvi i kraljica

Na vrh
Kako promijeniti boju i veličinu slova?
Tag-ovi za određivanje boje i veličine slova su sljedeći:

[color=][/color] za boju

[size=][/size] za veličinu slova.
 • Boja slova se može promijeniti ukoliko se željeni tekst ubaci između sljedećih tag-ova: [color=][/color] i to na dva načina: a.)njenim imenovanjem (npr. red, blue, yellow, black, itd.; koriste se engleski nazivi boja) ili b.) ubacivanjem odgovarajućeg heksadecimalnog koda koda koji definira boju kao npr. CC66FF , #009900 , #CC3300. Pošto je heksadecimalni kod malo kompliciran za pamćenje savjetujemo vam da pokušate eksperimentirati sa kombinacijama slova i brojeva i rezultat će biti sigurno zanimljiv.Primjer:

  [color=red]crvena boja[/color]

  ili

  [color=#FF0000]crvena boja[/color]

  daju isti rezultat: crvena boja
 • Veličina slova (karaktera) se definira pomoću tag-ova: [size=] [/size].Ovaj tag je u zavisnosti od jedinične mjere koja se koristi za određivaje veličine te se stoga preporučuje da se na forumu koriste veličine između 1 pixel (predstavlja najmanju vrijednost; skoro da se i ne vidi) i 29 (velika slova.) npr:

  [size=9]mala slova[/size]

  trebao bi biti mala slova

  dok:

  [size=24]ogromna slova[/size]

  će biti ogromna slova

Na vrh
Da li je moguće kombinirati tag-ove?
Da, moguće je kombinirati tag-ove kako bi tekst bio formatiran prema vašim željama. Pri tome se mora imati na umu jedno jednostavno pravilo, a to je da tagovi moraju biti zatvarani (kombinacija [/ neki tag] ) obrnutim redom od njihovog otvaranja tj. prvi otvarajuci tag ( u ovom primjeru [size] mora biti i zadnji u nizu zatvarajućih tag-ova kao [/size])

[size=18][color=red][b]Pristao sam biću sve što hoće...[/b][/color][/size]:

Pristao sam biću sve što hoće...

Nije da želimo ograničiti vašu maštu, ali preporučujemo ne pretjerivanje u ovim kombinacijama. Tekst bi vrlo brzo mogao postati nečitak, pa se smisao vašeg komentara može lako previdjeti. Ovakvo formatiranje teksta se preporučuje ukoliko želite naglasiti nešto i na taj način skrenuti pažnju onoga ko čita vaše komentare.
Na vrh

Citiranje izjava i tekst fiksnih karakteristika
Kako citirati nekoga?
Postoje dva načina citiranja poruka.
 • Ukoliko želite citirati nečiji prethodno upisani komentar dovoljno je aktivirati naredbu citiraj koja se nalazi u zaglavlju poruke koju želite citirati (ikona quote). Automatski će se aktivirati tag-ovi [quote=""][/quote]. Na ovaj način će biti citirana čitava poruka nekog učesnika.
  Npr. za citiranje poruke korisnika sa nadimkom Gost:

  [quote="Gost"]Ono što je Gost rekao stajaće ovdje[/quote]

  Jednom upisanoj poruci na ovakav način će prethoditi sljedeći tekst: Gost (citat)...kako bi se znalo da je Gost bio citiran. Ne zaboravite da ukoliko želite da bude naveden autor nekog citata njegovo ime mora biti navedeno u navodnicima tag-a [quote=""].
 • Drugi način citiranja je još jednostavniji pošto se u ovom slučaju autor ne treba navoditi. Dovoljno je željeni tekst ubaciti izmedju tag-ova [quote][/quote]. Primjetićete da se, za razliku od gornjeg slučaja, ne koriste navodnici. Nakon upisivanja poruke na forum njoj će prethoditi automatski dodana poruka kako se radi o nekom citiranom tekstu (Citat).

Na vrh
Prikazivanje teksta u vidu koda ili fiksnog teksta
Ukoliko želite pokazati npr.dio nekog koda gdje bi trebale biti navedene naredbe koje karakterizirajuu dotični kod, preporučuje se korištenje tag-a [code][/code], npr.

[code]echo "Ovo je dio koda";[/code]


Na vrh

Liste (popisi)
Kreiranje liste bez reda
BB-kod podržava dvije vrste lista: liste sa redom i liste bez reda i potiču od njihovih ekvivalenata HTML-koda. Kod liste bez reda elementi liste su poredani sekvencijalno, jedan poslije drugog, svaki u zasebnom redu i predstavljen obično nekim grafičkim simbolom (točka, zvjezdica i slično). Elementi liste nisu brojčani već su ubačeni slučajnim redom.
Komanda BB-koda koja je potrebna za kreiranje ovakve liste je [list][/list], a svaki element u listi će biti definiran koristeći [*]. Ukoliko npr. želite napraviti listu Vaših omiljenih kolača trebali bi učiniti to ovako:

[list]
[*]kremšnita
[*]šampita
[*]baklava
[/list]

Rezultat je ovaj:
 • kremšnita
 • šampita
 • baklava

Na vrh
Kreiranje liste sa redom
Obično se koriste dva načina ispisa elemenata u listi: numerički i abecedni. Za kreiranje numeričke liste se koristi tag[list=1][/list], dok je za abecednu listu taj tag malo drugačiji: [list=a][/list]. Kao i u listi bez reda, elementi unutar liste se određuju pomoću [*]. Primjer:

[list=1]
[*]ustani ranom zorom i idi na posao
[*]zaradi novac
[*]kupi djetetu računalo i ostatak (ako ti ga žena već nije otela) sakrij :)
[/list]

rezultat:
 1. ustani ranom zorom i idi na posao
 2. zaradi novac
 3. kupi djetetu ralunalo i ostatak (ako ti ga žena već nije otela) sakrij :)
Primjer abecedne liste:
U što je teže gledati?
[list=a]
[*]punicu
[*]sunce
[*]ženu
[/list]

rezultat:
U što je teže gledati?
 1. punicu
 2. sunce
 3. ženu

Na vrh

Linkanje - kako uspostaviti vezu sa nekim drugim web-siteom
Kako se linkati?
BB-kod phpBB Foruma omogućava različite načine za stvaranje URI, Uniform Resource Indicators, bolje poznati kao URL.
 • Prvi način je korištenje tag-ova [url=][/url], što god se upiše poslije = napraviti se saržaj taga koji će se ponašati kao URL. Npr. ukoliko se želite povezati na internet stranicu portala Online.hr potrebno je to učiniti ovako:

  [url=http://www.online.hr/]Posjeti Online.hr![/url]

  Na ovaj način napraviti sljedeći link: Posjeti Maglaj!. Klikajući potom na navedeni link u novom prozoru će se otvoriti navedena stranica, a Vi ćete i dalje ostati unutar Foruma.
 • Ukoliko želite da u linku bude prikazan URL (internet adresa)treba postupiti ovako:

  [url]http://www.online.hr/[/url]

  Ovo će napraviti sljedeći link: http://www.online.hr
 • phpBB Forum raspolaže jednim instumentom koji će Vam u mnogome olakšati izradu linkova unutar Vaših komentara. Pomoću Magic Links (čarobni linkovi), se kreiraju automatski linkovi, bez potrebe gore navedenih tag-ova ili http://, pod uslovom da je adresa (URL) ispravno upisana. Ukoliko upišete npr. www.online.hr unutar Vaše poruke, to će automatski biti prevedeno u: www.online.hr i biti će prikazano kao konačan rezultat.
 • Ista stvar se dešava i sa e-mail adresama:

  [email]redakcija@online.hr[/email]

  će biti prikazano kao: redakcija@online.hr
  ili putem automatskog kreiranja: otkucajte samo adresu (bez tag-ova) redakcija@online.hr i rezultat će biti isti.
Kao i za sve druge tag-ove BB-koda, tako i za URL tag vrijedi pravilo da može uključen unutar nekog drugog tag-a ([img][/img], [b][/b] itd.). Ne zaboravite važnost redoslijeda otvaranja i zatvaranja tag-ova.
Primjer pogrešnog zatvaranja tag-ova:
[url=http://www.online.hr/][img]pogrešno zatvoreni tag-ovi[/url][/img]
Pravilno zatvoreni tag-ovi:
[url=http://www.online.hr/][img]pravilno zatvoreni tag-ovi[/img][/url]

Na vrh

Slike unutar komentara?
Kako ubaciti sliku u komentar
Pomoću BB-koda vrlo je jednostavno ubaciti neku sliku u Vaš komentar. Željena slika mora biti objavljena na Internetu. Sama procedura je vrlo jednostavna, potrebno je ubaciti URL slike u odgovarajući tag: [img][/img]. Primjer:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Slika se može ubaciti i unutar tag-a [url][/url] kao u ovom primjeru:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

kreira:Na vrh

Ostalo
Da li je moguće koristiti osobne tag-ove?
Ne, bar ne direktno unutar phpBB 2.0.
Na vrh

Prijevod
Informacije u vezi prijevoda.
Prijevod na hrvatski jezik omogućio je www.online.hr koristeći bosansku verziju phpBB Foruma a na čemu zahvaljujemo www.maglaj.info.

Ukoliko želite koristiti ovaj prijevod dovoljno je da nas kontaktirate na e-mail:
 • Online Redakcija
 • .
  Ukoliko primjetite da u bilo kom dijelu prijevoda postoje nejasnoće ili greške molimo Vas da nam na to skrenete pažnju.
  Na vrh

  Vremenska zona: CET (Europa)

  Idi na: 


  Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
  Design by Freestyle XL / Flowers Online.
  Protected by Anti-Spam ACP